เต็นท์โดมพระ ขนาด 1.5 เมตร * 2 เมตร * 1.2 เมตร หนึ่งประตู หนึ่งหน้าต่าง


ราคาตั้ง 690 บาท ลดเหลือ 550 บาท เหลือแค่ 50 หลังสุดท้าย  
# เมื่อ 22 กรกฎาคม 2557 View 781